fond

Firma

Historiek

       

Vervaardiging van koudgevormd staal (getrokken, gedraaid, geslepen, koudgewalst)

 

Getrokken:

Vooraleer het tot de gewenste diameter door trekijzers wordt getrokken, wordt het.grondstof, een staaf of draad schoongestraald om de zinkgalmeilaag te verwijderen.
Het product (staaf of draad) wordt dan gericht om te voldoen aan de rechtheid toleranties op koudgevormde producten.
Het trekproces wordt gebruikt om onder andere platte, vierkant, zeskant, driehoek of halfronde maar ook speciale profielen te verwerken.
Men moet er rekening mee houden dat het proces een versteviging van de oppervlakte veroorzaakt die interne spanningen overlaat in het materiaal.
Getrokken producten zijn herkenbaar aan hun scherpe hoeken, de dunne sporen over hun lengte en hun gladde oppervlakte.

Getrokken staal wordt aanbevolen en gebruikt voor toepassingen waarbij vaste afmetingen en een goed oppervlakteprofiel (waar men niet moet slijpen alvorens te coaten) nodig zijn of om bijzondere vormen te verwerken.
 
 
 
 

Gedraaid:

Dit proces wordt enkel voor ronde producten gebruikt. De staven worden voor-gericht alvorens rondgeschaafd te worden met een draaibankaardige machine. Om de onrondheid en golvingen van het rondschaven te verminderen kunnen de staven ook met stalen drukrollen gepolijst worden.
Het productieproces is dus herkenbaar aan de oppervlaktegolven loodrecht op de staaflengte.
Ten opzichte van het trekproces veroorzaakt het draaiproces geen versteviging (hardheidverhoging) van de oppervlakte, het kan wel een herstel van produktiedikte (golven) veroorzaken waardoor de staven minder constant zijn. Het draaiproces laat ook geen onzuiverheden of oppervlakte onvolkomenheden op het materiaal.

Wegens de natuurlijke staat (homogeen) van het materiaal is dit productieproces bijzonder geschikt voor de vervaardiging van de ronde staven die gebruikt worden om gerolde schroefdraad te produceren.


 

 

Geslepen:

Les produits rectifiés sont issus des barres écroûtées (tournées) qui sont ensuite meulées par plusieurs grandes meules tournant très rapidement autour de la barre. On parle de rectification à la ‘centerless’.
Cette opération de meulage peut éventuellement être faite en plusieurs passes jusqu'à obtention de la tolérance requise sur le diamètre. Le rectifié est principalement utilisé pour faire des axes précis et ou tournant à grande vitesse.

 
     

Koudgewalst:

Een techniek waarbij een dikke plaat door twee walsrollen gerekt (dunner) wordt en omgevormd tot een bepaalde dikte. Deze techniek wordt vooral toegepast om folies te vervaardigen maar ook kleinere doorsneden van vlakke platen die daarna tot een zekere breedte gerekt worden, men spreekt dan over dubbelzijdig gerekt.

 
 
 
Telephoon : 32(0)87 29 23 20
Privacy policy
Telefax : 32(0)87 29 23 29