fond

Firma

Historiek

Privacy policy


Persoonlijke gegevens

De firma Aciers Crustin verzamelt via de electronische formulairen op zijn Internet site persoonlijke informaties betreffende de gebruikers, die een commercieel contact, dokumentatie, of een prijs offerte wensen, of die een bestelling invoeren.

Deze informaties zijn onmisbaar om de aanvrager te identifieren en hem per kerende de nodige inlichtingen te geven, eveneens om de commerciele condities te bevestigen betreffende de voorgestelde transacties op de site.

Het gebruik van deze gegevens door Aciers Crustin is strikt begrensd tot dit administratieve en commerciele gebruik en de firma stelt zich garant deze aan geen enkele derde door te geven.Indien om wat van reden dan ook, Aciers Crustin deze gegevens wenst door te geven aan derden, verbindt zij zich op voorhand het akkoord te vragen aan deze personen of firma's.

Toch kan Aciers Crustin persoonlijke gegevens van de Internet site vrijgeven, op verzoek van een wettelijk gezag of beschouwend dat deze actie vereist is
► Om zich aan iedere wet of reglementatie van kracht aan te passen
► Om zijn rechten en vermogens te beschermen
► Om een dienstverlener de mogelijkheid te geven, onderhouds werkzaamheden te verrichten aan de informatie systemen.

Aciers Crustin verbindt zich alle redelijk nodige middelen in het werk te zetten om de veiligheid van de bestanden van gegevens te garanderen, die de persoonlijke informaties bevatten.

Door middel van een aanvraag, die haar schriftelijk toegestuurd wordt, vergezeld van een copie van de identiteits kaart van de aanvrager, verbindt Aciers Crustin zich de persoonlijke gegevens hem betreffend, door te geven en welke zij opslaat in haar bestanden van gegevens. Indien deze informaties fouten bevatten, verbindt Aciers Crustin zich deze te veranderen ten gevolge van de correcties die door de gebruiker gevraagd worden.

Bezoek statistieken

Om de aangeboden service aan haar gebruikers te verbeteren, onderzoekt Aciers Crustin de statistieken betreffende de bezoeken aan haar site. Het onderzoek van deze gegevens draagt overigens geen enkel persoonlijk karakter.

Cookies

De site van Aciers Crustin gebruikt cookies om bepaalde gegevens te behouden tussen twee bezoeken van de gebruiker van de site. Bij voorbeeld, uw wens voor de taal zal opgeslagen worden om te voorkomen dat u deze keus iedere bij ieder bezoek moet maken .

 

Telephoon : 32(0)87 29 23 20
Privacy policy
Telefax : 32(0)87 29 23 29